“Development of IoT based on LTE”

Хүн амын хүнсний бодит хэрэглээний судалгааRBMМонгол хэлний ярианы таних системийг боловсруулах

Sky-infra


ШУТИС-МХТС вэб сайт
<<
1 2 3 4
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020