Багануурын ҮТП-ын нарийвчилсан ТЭЗҮ боловсруулах

Улаанбаатар хотын Багануур дүүрэгт байгуулах Үйлдвэрлэл Технологийн Паркийн зураг төслийн ажил

Дархан хотод байгуулах Үйлдвэр Технологийн Паркийн зураг төслийн ажил

Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүрэгт байгуулах Үйлдвэрлэл Технологийн Паркийн зураг төслийн ажил


<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020