Эгийн голын УЦС-ийн талбайд буй археологийн дурсгалуудыг авран хамгаалах малтлага судалгааБарилгын газар хөдлөлт тэсвэрлэлтийн үнэлгээ паспорт 16 барилга


Улаанбаатар хотын 20 барилгын газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх чадварын үнэлгээ, паспортжуулалт
Барилга байгууламжийн Газар Хөдлөл Тэсвэрлэлтийг үнэлэх

<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020