Монгол хүний биеийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох, судалгаа хийх, боловсруулах, стандартжуулахсонгуулийн ажил

Яриа таних техник, программ хангамж.


Холбоо мэдээллийн интеллектуаль систем. Улсын төсөвт эрдэм шинжилгээ, төсөлт ажлын тайлан


Такси метр програм

Mobile BIS


<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020