Улаанбаатар хотын гэрлэн чимэглэлийн автомат
"Сэргээгдэх эрчим хүчээр ажиллах бага оврын хөргүүр" инновацийн төсөл

Шуудангийн зип кодын системийн хөгжүүлэлт

Хөдөө орон нутгийн иргэдэд мэдээлэл, харилцаа холбооны мэдлэг олгох


УБ хотын СХД-ийн Зүүн салааны археологийн авран хамгаалах судалгааЦахим сургалтын аргазүй, боловсруулалт

Сурагчийн дүрэмт хувцасны жишиг загвар үнэлэх


Багшийн хөгжилийн портайл сайд боловсруулах<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020