"Cable car" төсөл-2013
ҮТДС-ийн КГД мэргэжлийн лабораторийг сайжруулах
Ус зөөвөрлөх савны дизайны шийдэл

Data mining in Healthcare

Мультимедиа сургагч багш бэлтгэх<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020