Хөгшин Орхон голын усны хими, бактериологи ба хүнд металлын судалгаа


Усан халаалтын жижиг зуухны зах зээлийн судалгаа

Higher Education Sector Development

Joint project with Kirin Company, Japan and MUST


“Хүнсний технологи – Монголд” төсөл“Strengthening Plant protection in Mongolia”

“Strengthening of Codex activities in Mongolia”


UNFPA/NIDI Financial Flow SurveySubcontractor of ABU company for project on translation curriculum of vocational training schools (MCA) June 2011- Dec.2011


J.TEST-ийг хэрэгжүүлэгч байгууллага

Багшийн боловсролын тасралтгүй хөгжил

Багшийн мэдээлэл технологийн чадамжийг дээшлүүлэх<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020