Туулын хөндийн археологийн дурсгал


Зарим шатах ашигт малтмалын биомаркерын судалгаа

Цахилгаан техникийн лабораторын шинэчлэл

Цахилгаан техникийн лабораторын шинэчлэл

Монгол цагаан идээний технологи дамжуулалт-үйлдвэрлэл

Хэрэглээний механик хичээлийг электрон хэлбэрт шилжүүлэх төсөл

Онолын механикийн хичээлийн зарим сэдвийг интерактив хэлбэрт оруулах
Багаас заадаг хичээлүүдийн агуулга стандартыг шинэчлэх боловсронгуй болгох төсөл

<<
1 2 3
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020