220/110/35 kV дэд станцд аварын микропроцессорийн бүртгүүр REMI суурилуулах


Тогтмол гүйдлийн хөдөлгүүрийн удирдлага, хурдны тохируулгын систем.

Улаанбаатар хотын гудамж зам талбайн гэрэлтүүлгийг сайжруулах арга зам

Асинхрон хөдөлгүүрийн хурдны автомат тохируулгын Mitsubishi FR-A540-0.4K системСонгууль 2013


Улсын клиникийн төв эмнэлгийн хэмжилт, туршилтын ажлын тайланShima seiki

Онлайн тестийн програм

“Бүтээгдэхүүний чанар, технологийн сайжруулалт”


ҮХААЯамны Ноолуурын төслийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалт"Бүтээлч багш нар" сургалт, семинар

<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 31 32
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020