Сурагчийн мэдээллийн систем


ШУТИС-МХТС-д Холболтын технологийн хяналтын систем байгуулах төсөл

Оптик холболтын системийн туршилт, судалгаа хийх

Виртуал лаборатори байгуулах

Е-лабораторийг боловсруулж сургалтанд нэвтрүүлэх - I


LED дэлгэц угсарч суурилуулах төсөл

"Улаанбаатар хотын хүний нөөцийн үндэсний судалгаа” төсөл

Ой модны салбарын стандартуудыг хянан магадлах

Монгол орны ойн их нэвтэрхий толь бүтээх ажилЭмнэлгийн багаж хэрэгслийн хангамжийн судалгаа
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 31 32
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020