Түмэн хишигтэн төсөл

Нүүрсний тээврийн конвейерийн автоматжуулалт

МУБИС-ийн сүлжээний шинэчлэлийн төсөл

Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн мэдээлэл холбооны сүлжээг шинэчлэх судалгаа


ШУТИС-ийн МХТС-ийн дотоод сүлжээний монтажийг шинэчлэх төсөл

Залуус ба ДОХ-гүй ирээдүй

ШУТИС-ийн мастер төлөвлөгөө (2008-2015)

ХМТС-ийн Стратегийн төлөвлөгөө (2008-2015)

Монгол Улсад тоон радио өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээ байгуулах төсөл


ШУТИС-ийн МХТС-ийн 2015 он хүртэлх ИННОВАЦИ хөтөлбөр


Монгол Улсын радио давтамжийн хуваарилалт

Шалгалтийн оноо програм
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 31 32
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020