Эталон цаг-мэдээллийн самбар

Эталон цаг-мэдээллийн самбар

Эталон цаг-мэдээллийн самбар

КТМС-ийн спорт онооны самбар

Эталон цаг-мэдээллийн самбар

Буудлагын тренежёр

Эталон цаг-мэдээллийн самбар, Булган СХЗХ

Ахисан түвшний сургалт

Микроконтроллерын удирдлага

SAGA 4.0 цахим засаглалын стандарт
National Science Database вэб хуудас

ШУТИС-ийн брэнд ном

Ном, презентацын дизайны шийдэл

Буудлагын тренажерCDIO хөтөлбөрийн хүрээнд ҮТДС-ийн самбарын график шийдэл

CDIO хөтөлбөрийн хүрээнд ҮТДС-ийн тохижилт

ГЭР ХОРООЛЛЫН ӨРХҮҮДИЙН УС ЗӨӨХ САВНЫ ЗАГВАР БОЛОВСРУУЛАХ

Эталон цаг-мэдээллийн самбар, Өвөрхангайь СХЗХ

Эталон цаг-мэдээллийн самбар, Орхон аймаг, СХЗХ

asasas

<<
1 2 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020