УБТЗ-ын УБЗДепогийн дохиолол, хяналтын иж бүрэн системийн судалгаа

Тоон техникийн лабораторийн туршилтын стенд

УБТЗ-ын Зүтгүүрийн депогийн дохолол хяналтын иж бүрэн систем

Замын үүдийн шилжүүлэн ачих ангийн хяналтын систем


Програмчлалын Ассемблер хэл сургалтын материал

Өндөрхаан хотын LED гоелын гэрэлтүүлэгСкайтел группын сүлжээний хамрах хүрээний мэдээллийн самбар

Бүх нийтийн үүргийн сангийн мэдээллийн самбар

NI ELVIS II -т суурилсан "МЭДРҮҮР" хичээлийн лабораратоийн ажлын сургалтын стенд

Монгол хэлний синтезийн програм


Дулааны 3-р цахилгаан станцын дулааны ачааллын нөөцийн судалгаа


Стандарт орчуулга

<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 31 32
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020