Effects of onion and Allium vegetables cultivated in Taiwan and Mongolia on osteoporosis

Удирдагч: Ц. Сонинхишиг

Хэрэгжүүлэгч баг: [Э.Энхцэцэг:L.FT35],[С.Энх-Ундраа:L.FB23],[Ц.Одбаяр:L.FP06],[Ц.Сонинхишиг:L.FP08]

Захиалагч: ШУТсан, Тайван

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 90000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-01-22

Товч тайлбар:

Сонгины төрлийн ургамлын яс сийрэгжүүлэх нөлөөг сонгины төрлийн ургамлуудад харьцуулан судлах. Зохицуулах үйлчлэл судлах. Антиоксидант идэвх, Хавдрын эс дээрх туршилт

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020