NI ELVIS II -т суурилсан "МЭДРҮҮР" хичээлийн лабораратоийн ажлын сургалтын стенд

Удирдагч: Б.Зоригтбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.ЗОРИГТБААТАР:J.EE09],[Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ:D.HW02],[Н.ЧУЛУУНБААТАР :D.HW10],[Л.Үүрцайх:D.HW35],[Ц.Сугир :D.HW17],[А.БАТМЄНХ:D.HW06]

Захиалагч: МХТС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 6500000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2015-05-08

Товч тайлбар:

National instruments фирмийн NI ELVIS II сургалтын төхөөрөмжинд суурилсан "МЭДРҮҮР" хичээлийн лаораторийн хичээлийн стендийг 8 төрлийн суурь бүтэцтэй, харгалзах удирдлагын програмыг LabVIEW орчинд биеьээр хийж сургалтанд нэвтрүүлсэн. 

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020