Shima seiki

Удирдагч: Д.Энхтуяа

Хэрэгжүүлэгч баг: [Д.ЭНХТУЯА:I.TT01],[П.ТУУЛ:I.TT07],[Д.Нарантогтох:I.TD10]

Захиалагч: Нэхмэлийн хүрээлэн

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 2000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-10-21

Товч тайлбар:

SHIMATRONIC Computerized Flat Knitting Mashine Model:SSR
SHIMATRONIC Design System Model: SDS-ONE APEX

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020