Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм

Удирдагч: Д. Алтангэрэл

Хэрэгжүүлэгч баг: [Х.Чулуунбаатар:G.IM02]

Захиалагч: Барилга хот байгуулалтын яам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 10000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-07-09

Товч тайлбар:

Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020