“Молибдений баяжмалаас рени ялган авах технологийн судалгаа” сэдэвт грант төсөл

Удирдагч: М.Дэлгэрмаа

Хэрэгжүүлэгч баг: МИС-ийн Машин үйлдвэрлэлийн профессорын баг

Захиалагч: БШУЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 10000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-10-01

Товч тайлбар:

“Молибдений баяжмалаас рени ялган авах технологийн судалгаа” сэдэвт грант төсөл

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020