УБ хотын СХД-ийн Зүүн салааны археологийн авран хамгаалах судалгаа

Удирдагч: Л.Эрдэнэболд

Хэрэгжүүлэгч баг: [Л.Эрдэнэболд:K.SS51],[Д.Хатанбаатар:K.SS53],[Ц.Бямба-очир:K.SS62]

Захиалагч: ССАЖЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 9900000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-08-25

Товч тайлбар:

ССАЖЯ-тай хамтран хоёр дахь жилдээ 2014 оны 8 сард УБ хотын СХД-ийн Зүүн салаанд байх Хүннүгийн бүлэг оршуулгын газрын дурсгалыг авран хамгаалах малтлага судалгааг хийж нийт 10 булш малтан судалж шинжлэх ухааны эргэлтэнд оруулж тайлан, өгүүлэлийг хэвлүүлсэн.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020