Багшийн цахим журнал

Удирдагч: С.Долгорсүрэн

Хэрэгжүүлэгч баг: [Э.Мөнхсvх:J.IT27]

Захиалагч: ШУТИС-МХТС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-11-20

Товч тайлбар:

Монгол улсын мэдээлэл технологийн салбарын гол өнгийг тодорхойлогч цөөхөн их дээд сургуулийн нэг бол ШУТИС-МХТС билээ. Тэр ч утгаараа сургалтын дотоод үйл ажиллагаагаа хялбарчлах, хяналттай болгох зорилгоор байнга шинэлэг технологи ашигладаг билээ.

21-р зууны мэдээлэл технологийн эрин үеийн хөгжилтэй хөл нийлүүлсэн мэдээллийн технологийг өөрийн боловсрол мэдлэг , чадвар дадалд бүрэн дүүрэн ашигласан иргэн хүнийг төрүүлэх үндсэн нөхцөл болох сургуулийн орчныг сурах таатай орчин болгох мэдээл технологийг нэвтрүүлсэн, дотно харилцаа , ил тод, нээлттэй байдал , зөв менежмент, зөв бодлогыг бүрдүүлэх зорилготойгоор энэ цахим програмыг нэвтрүүлэх гэж байна.

Энэхүү програм хангамж нь сургуулийн сургалтын үйл ажилгааг удирдан зохицуулах, сургалтын үйл явцад сургуулийн удирдлагын зүгээс хяналт тавих, болон сургуулийн удирдлага, багш, эцэг эх,  оюутнуудын хоорондын харилцааг бэхжүүлэх, сургуулийн хэмжээний нийт багш ажилчид, оюутан, тэдгээрийн эцэг эхийн талаар дэлгэрэнгүй нэгдсэн мэдээллийн сантай болох, электрон сургалт, электрон лабораторийн сургалт явуулах, програм хангамжаас төрөл бүрийн мэдээлэл судалгаа, тайлан гаргаж авах, сургалтын үйл ажиллагааг ил тод хэлбэрт оруулсан нээлттэй цахим сургууль болох үйл явцад энэхүү програм тодорхой хувь нэмэрээ оруулж байгаа юм.

Хавсаргасан файл:




Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020