Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ”-ний тайлбарын төсөл

Удирдагч: ЭМЯ

Хэрэгжүүлэгч баг: [Д.Цогзолмаа:E.TM15]

Захиалагч: Эрүүл мэндийн яам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2010-06-17

Товч тайлбар:

Ёсзүйн хэм хэмжээний тайлбар гарын авлага боловсруулах ажлын хэсэгт

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019