Эгэл амьдралын мөр ТВ нэвтрүүлэг

Удирдагч: Д. Сэрдарам

Хэрэгжүүлэгч баг: [Д.Сэрдарам:K.SS05]

Захиалагч: Үндэсний Олон нийтийн ТВ, Дэлхийн Энхийн Их наадам ТББ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 120000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-05-09

Товч тайлбар:

Эгэл амьдралын замаар амжилтанд хүрсэн хөдөлмөрч иргэдийг тодруулан алдаршуулж тэдний туршлага, амжилтыг олон нийттэй хуваалцах ТВ нэвтрүүлэг

Хавсаргасан файл:

intro path of ordinary people3.pdf;
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020