ШУТИС-д Үр Дүнгийн Менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх нь

Удирдагч: А.Эрдэнэбаатар, Б.Энхтуяа, Ц.Ганбат, Цс.Ганбат

Хэрэгжүүлэгч баг: [А.Эрдэнэбаатар:D.SW01],[Б.Энхтуяа:D.BA04],[Ц.ГАНБАТ:D.IM01],[Ц.ГАНБАТ:D.IS01],[Я.БАЗАРСАД :D.MT01],[Ц.ТЭНГИС:D.HW15],[Л.ОЮУНЦЭЦЭГ:D.PT01],[Г.БАТХҮРЭЛ:D.PT03],[Б.НАРАНГЭРЭЛ:D.BA09],[Л.Цэрэнчимэд:D.PT07],[Ө.Эсболд:D.SA01],[М.НАРАНЦЭЦЭГ:D.FL02],[А.БОЛОРМАА:D.PT16],[А.БОЛОРМАА:D.FL20],[М.ОЮУНЦЭЦЭГ:D.BA03],[Я.Дашдорж:D.SA02],[Р.НАРАНЦЭЦЭГ:D.FL08],[Г.Гантөгс:D.PT44],[Д.Оюунчимэг:D.PT40],[А.ОЮУНГЭРЭЛ:D.BA23],[Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ:D.HW02],[Т.НЯМДУЛАМ:D.BA24],[М.ЗАЯА:D.PT32],[Д.БАРСБОЛД:D.BA28],[Ё.Мөнхтуяа:D.BA10],[Д.Отгонсүрэн:D.BA39],[Д.Ариунжаргал:D.PT39],[Д.Баярмаа:D.BA41],[Б.ИМИНА:D.HW03],[Б.ОЮУНТУНГАЛАГ:D.BA19],[Д.ЭНХЖАРГАЛ:D.IS03],[A.Навчаа:D.FL03],[Д.Золбоо:D.IS07],[Ч.ЭРДЭНЭБАТ:D.SW29],[Ж.Золжаргал:D.SW64]

Захиалагч: ШУТИС-ийн удирдлага

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 50000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-11-18

Товч тайлбар:

ШУТИС Үр дүнгийн менежментийн тогтолцоог судлан нэвтрүүлэх ажлыг 2011 оны төсөв, төлөвлөгөөндөө тусган хэрэгжүүлсэн. Энэ зорилгоор төв удирдлагын ба нэг салбар сургууль болох Компьютерийн техник Менежментийн Сургуульд (КТМС)  гэсэн хоёр нэгжийг сонгон авч,төслийн баг байгуулсан. 

Төслийн ажлын үр дүнд нэгдсэн тайлан бичигдсэн. Түүнд КТМС –ийн үйл ажиллагааны чиглэлүүдийг хамарсан 9 дэд багийн ажлын тайлан, түүнээс гарсан санал, дүгнэлт зэргийг хураангуйлан багтаав. Төслөөр Үр дүнгийн менежментийн тогтолцоог ШУТИС-д 2012 онд туршин нэвтрүүлэхэд чиглэгдсэн эрх зүйн зохицуулалтын журам, төсөв, төлөвлөгөөг боловсруулж ШУТИС-ийн удирдлагад хүлээлгэн өгсөн болно.

Хавсаргасан файл:

2011-RBM-Tailan-Tovch.pdf;
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020