Бургатай зам ХХК-ны ажлын гутлын чанарын үнэлгээ

Удирдагч: Т.Төрмөнх

Хэрэгжүүлэгч баг: [Т.Тєрмєнх:I.LT16],[О.ДОРЖ:I.LT06],[Б.Энхтуяа:I.LT02],[Ж.Оюунтүлхүүр:I.LT01]

Захиалагч: ШШГЕГазар

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 50000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-01-10

Товч тайлбар:

Бургатай зам ХХК-ны 3 ширхэг гутлын гулсалтын зэрэглэл, улны хүйтэн тэсвэрлэлтийг туршилтаар тодорхойлж дүгнэлт гаргав.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020