Дунд орлоготой бүлгийг эмзэг бүлэгт шилжихээс сэргийлэх нь

Удирдагч: Б.Даваажав

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.Даваажав:K.SS25],[Б.Бат-өлзий:K.SS31],[С.Туяа:K.SS06]

Захиалагч: UNDP

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 10

Гүйцэтгэсэн огноо: 2003-10-20

Товч тайлбар:

Дунд орлоготой иргэдийн амьжиргааны нөхцөл байдал, ажил хөдөлмөр эрхлэлт ба ядуу эмзэг бүлэгт шилжихээс сэргийлэх арга замыг тодорхойлох

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020