Монгол Улсын цахилгаан холбооны улс хоорондын сүлжээний дугаарлалт шинэчлэх төсөл

Удирдагч: ХХЗХ

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ц.АРИУНАА:J.TC13]

Захиалагч: МЦХХК

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 120000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2000-10-31

Товч тайлбар:

Монгол улсын сүлжээний дугаарлалтын бүтэцийг өөрчлөх тухай Монгол улсын Дэд бүтцийн хөгжлийн яамны сайдын 159 тоот тушаалаар батлагдсан "Монгол улсын Цахилгаан холбооны сүлжээний дугаарлалтын  нэгдсэн төлөвлөлт" -ийг хэрэгжүүлэхээр Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос гаргасан шийдвэрийн дагуу 2000 оны 10 сарын 31 -ний шөнө Монгол улсын Холбооны сүлжээний дугаарлалтыг нэгэн зэрэг өөрчлөсөн юм.
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019