Оновчлол ба оновчтой удирдлага

Удирдагч: Р.Энхбат

Хэрэгжүүлэгч баг: Хэрэглээний баг

Захиалагч: Математикийн хїрээлэн

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 3000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-10-18

Товч тайлбар:

Оновчлол ба оновчтой удирдлага арга алгоритм боловсруулах

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019