Уулын баяжуулах “Эрдэнэт” үйлдвэрийн инженер техникийн ажилтнуудад зориулсан сургалт

Удирдагч: С.Байгалтөгс

Хэрэгжүүлэгч баг: [С.Байгалтєгс:D.HW01],[Р.Бямбажав:D.HW26]

Захиалагч: Эрдэнэт УБҮ- Технологийн сургууль

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 6000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-01-15

Товч тайлбар:

Уулын баяжуулах “Эрдэнэт” үйлдвэрийн инженер техникийн ажилтнуудад зориулсан сургалт

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020