“Төмрийн хүдрийг ангижруулах технологийн судалгаа” сэдэвт грант төсөл

Удирдагч: М.Дэлгэрмаа

Хэрэгжүүлэгч баг: МИС-ийн Машин үйлдвэрлэлийн профессорын баг

Захиалагч: БШУЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 2000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2008-10-01

Товч тайлбар:


Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020