Ерөнхийлөгчийн 2013 оны сонгуулийн бэлтгэл ажил

Удирдагч: Ц.Ганбат

Хэрэгжүүлэгч баг: КтМС МС

Захиалагч: ИБУТ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 50000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-07-01

Товч тайлбар:

Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн бэлтгэл ажил болох санал авах зөөврийн компьютерийн програм хангамж суулгах, тестлэх, санал авах програмыг хот хөдөөд зааж сургах сургагч багш нарыг бэлдэх

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019