“Хүнсний технологи – Монголд” төсөл

Удирдагч: G.Gombo

Хэрэгжүүлэгч баг: G.Gombo, D.nansalmaa, B.Enkhtuya, Sh.Narantuya, Ts.Soninkhishig

Захиалагч: TIS

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2000-12-01

Товч тайлбар:

ЕХ–ны ТАСИС хөтөлбөрийн “Хүнсний технологи – Монголд” төсөл /Бельги, Голландын их сургуулиудтай хамтарсан/

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020