МХТС-ийн төгсөх оюутнуудад зориулсан CareerDevelopment вэб аппликашион

Удирдагч: Анхбаяр

Хэрэгжүүлэгч баг: МХТС

Захиалагч: МХТС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 1000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-05-01

Товч тайлбар:

МХТС-ийн төгсөх оюутнуудад зориулсан CareerDevelopment төсөл нь ажил олгогч болон төгсөгч оюутнуудын хооронд холбоо тогтоож ажлын байранд зуучлах зорилготой. 
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020