Сансрын холбооны ВиСАТ станцыг суурилуулах төсөл

Удирдагч: Ж.Сэргэлэн

Хэрэгжүүлэгч баг: [Т.ЛХАГВАСҮРЭН:J.TC11]

Захиалагч: Монголын Цахилгаан Холбоо Компани

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 500000

Гүйцэтгэсэн огноо: 1999-10-09

Товч тайлбар:

Сансрын холбооны ВиСАТ станцыг суурилуулах төслийн техник эдийн засгийн тооцоо, site survey хийж, суурилуулалтыг амжилттай хийв. 

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019