Монгол улсад тоон телевизийн DVB-T2 стандартын хэрэглэгчийн төхөөрөмж үйлдвэрлэх боломжийн судалгаа

Удирдагч: Б.Отгонбаяр

Хэрэгжүүлэгч баг: [Б.Отгонбаяр:J.RC01],[Н.Чулуунбанди:J.RC09],[П.Ууганбаяр:J.RC30],[Б.Пүрэвцэрэн:J.RC31]

Захиалагч: ШУТИС-ийн технологийн сан

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 5000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-09-13

Товч тайлбар:

ШУТИС ийн технологийн сангийн журам,Ректорны 2013 оны А/76,А/112 тоот тушаалыг үндэслэн профессор багш нарт эрдэм судлалын ажлаа үргэлжлүүлэн хөгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Судалгааны ажлын грант төслийн гэрээ хийсэн.
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020