EneWell EW-1600E болон New Born NF13-12ML (B) Цахилгаан халаагуурын цахилгаан хэрэглээг тодорхойлох хэмжилт, туршилтын ажил

Удирдагч: Ч.Нацагдорж

Хэрэгжүүлэгч баг: Ч.Нацагдорж,Д.Пүрэвдаш,Т.Чүлтэмдагва

Захиалагч: Ч.Нацагдорж

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 1000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-12-07

Товч тайлбар:

EneWell EW-1600E болон New Born NF13-12ML (B) Цахилгаан халаагуурын цахилгаан хэрэглээг тодорхойлох хэмжилт, туршилтын ажил 

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020