Туршилтын IPTV-ийн судалгааны төсөл

Удирдагч: Б.Отгонбаяр

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ч.Оюу:J.RC25]

Захиалагч: МХТС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 10000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-10-16

Товч тайлбар:

Туршилтын IPTV-ийн судалгаа

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020