Залуус ба ДОХ-гүй ирээдүй

Удирдагч: С.Ариунцэцэг

Хэрэгжүүлэгч баг: [Т.Амаржаргал:K.SS03]

Захиалагч: Шинэ өөдрөг амьдрал ТББ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 600000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-12-26

Товч тайлбар:

Нийгмийн ажлын чиглэлээр суралцаж буй оюутан залуусын дунд ХДХВ-ийн халдвартай амьдарч буй хүмүүсийн өнөөгийн нөхцөл байдал ялангуяа нийгэмд буй ялгаварлан гадуурхалт сөрөг хандлагуудын талаарх мэдлэг, мэдээлэлийн нэмэгдүүлэх тэдгээрийг шийдвэрлэхэд төрийн болон мэргэжлийн хүмүүсийн үйл ажиллагааг тодруулахад чиглэгдэсэн

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020