Тоон системийн дизайны лаборатори

Удирдагч: Д.Эрдэнэчимэг

Хэрэгжүүлэгч баг: Б.Имина

Захиалагч: КТМС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 2000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2009-09-15

Товч тайлбар:

Тоон системийн дизайн гүйцэтгэдэг 18 ширхэг XILINX фирмийн FPGA бүхий Spartan3E хавтан болон дагалдах програм хангамжийг Германы Дармштадтын ТИС, XILINX -тай хамтарч оруулж ирж сургалтын лаборатори байгуулсан.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020