Улаанбаатар Багануурын замд гарч байгаа зам тээврийн осол, гэмтлийн шалтгааныг замаас хамааруулан судлах

Удирдагч: Ц.Цэвэгжав

Хэрэгжүүлэгч баг: [А.Эрдэнэтуяа :G.AM06],[Ц.Цэвэгжав:G.AM01],[Ж.Мягмаржав:G.AM02],[Н.Мөнхзул:G.AM09],[И.Базаррагчаа:G.AM04]

Захиалагч: МСС-ийн эрүүл мэндийн төсөл

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 8000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-07-31

Товч тайлбар:

“Улаанбаатар-Багануурын замд гарч байгаа Зам тээврийн осол /ЗТО/, гэмтлийн шалтгааныг замаас хамааруулан судлах” төсөл нь энэ чиглэлийн замын дагуух ЗТО их гардаг цэгүүдийг тогтоож, эдгээр цэгт ЗТО гарч байгаа шалтгаан, нөхцөлийг судлан  илрүүлж, түүнийг багасгах талаар авах арга хэмжээний чиглэлийг тогтоож зөвлөмж боловсруулна.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020