“Машин механизм, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг Монгол Улсад угсрах, үйлдвэрлэх боломж”

Удирдагч: М.Дэлгэрмаа

Хэрэгжүүлэгч баг: МИС-ийн Машин үйлдвэрлэлийн профессорын баг

Захиалагч: Үндэсний хөгжил шинэтгэлийн хороо

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 15000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-08-01

Товч тайлбар:


Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019