Ситико Аудит ХХК-ний өнөөгийн төлөв байдлын шинжилгээ, үнэлгээ

Удирдагч: Б.Энхтуяа

Хэрэгжүүлэгч баг: [Г.БАТХҮРЭЛ:D.PT03],[С.ДОРЖСҮРЭН:D.BA21],[Б.ЦЭРЭНДОРЖ:D.PT06],[Х.ПҮРЭВДАГВА:D.BA01],[Л.ЦЭРЭНЧИМЭД:D.PT07],[Д.ОЮУНЧИМЭГ:D.PT40],[Д.Оюунгэрэл:D.IM02],[А.ОЮУНГЭРЭЛ:D.BA23],[Д.Баярмаа:D.BA41],[Д.Отгонсүрэн:D.BA39],[М.Сарантуяа:D.BA40]

Захиалагч: Ситико Аудит ХХК

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 10000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-04-27

Товч тайлбар:

Захиалагч байгууллагын өнөөгийн төлөв байдлын шинжилгээ хийж, өөрчлөлт хийх шаардлага, өөрчлөлт хийх хүчин зүйлсийг тодорхойлж, зөвлөмж гаргасан. Тус байгууллага нь

§  Хөгжлийн хувьд хаана байна?

§  Эдийн засгийн хувьд ямар байна?

Менежментийн хувьд ямар байна? 

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020