The New "Computer worker" curriculum training for TVET teachers

Удирдагч: Ж.Ганчимэг

Хэрэгжүүлэгч баг: КТМС КСХ баг

Захиалагч: The Millennium Challenge Account - Mongolia (MCA-M)

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 60000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-07-09

Товч тайлбар:

Basic computer  skills and Internet Services 

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020