Сайншанд хотын дулаан хангамжийн системийн дулааны ба гидравлик горим

Удирдагч: О.Пүрэвжал

Хэрэгжүүлэгч баг: [О.Пүрэвжал:M.HD04]

Захиалагч: Саншандын дулааны станц

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 3000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2010-09-15

Товч тайлбар:

Сүлжээний гидравлик горимын тооцоог хийж дулааны болон гидравлик горим, дулааны эх үүсгүүрийн насосны ажиллах  горимыг тогтоосон.  Температурын графикийн сонголт, тооцоо, хэрэглэгчийн системийн тохируулах хэрэгсэл, сопло шайбаны тооцоо хийсэн.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020