БНМАУ-ын Иргэний ба нийгмийн зориулалттай барилга байгууламжийн цахилгаан тоноглолын зураг төсөл зохиох үндэсний заавар боловсруулах

Удирдагч: З.Цэрэндорж

Хэрэгжүүлэгч баг: З.Цэрэндорж

Захиалагч: ТЭХЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 200000

Гүйцэтгэсэн огноо: 1989-06-01

Товч тайлбар:

БНМАУ-ын Иргэний ба нийгмийн зориулалттай барилга байгууламжийн цахилгаан тоноглолын зураг төсөл зохиох үндэсний заавар боловсруулсан

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020