“Зэвсэглэл техникийн зарим эд ангийг цутгуурын аргаар үйлдвэрлэх технологийн судалгаа”

Удирдагч: Ш.Бямбаа

Хэрэгжүүлэгч баг: МИС-ийн Машин үйлдвэрлэлийн профессорын баг

Захиалагч: Батлан хамгаалахын яам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 8000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2007-10-01

Товч тайлбар:

Зэвсэглэл техникийн зарим эд ангийг цутгуурын аргаар үйлдвэрлэх технологийн судалгаа

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020