Улаанбаатар" хивсний үйлдвэрийн цахилгаан тэжээлийн чанарт хийсэн хэмжилт, туршилтын ажил

Удирдагч: Ч.Нацагдорж

Хэрэгжүүлэгч баг: Автоматжуулалтын туршилт судалгааны төв

Захиалагч: УБ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 785434

Гүйцэтгэсэн огноо: 2010-05-10

Товч тайлбар:

Ч.Нацагдорж, . Хэмжилт, туршилтын ажлын тайлан //-Улаанбаатар., -2010.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019