Мод бэлтгэлийн ажилтны мэргэжил олгох богино хугацааны сургалт

Удирдагч: Ч.Ганбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ч.ГАНБААТАР:I.FI01]

Захиалагч: Хэнтий аймгийн байгаль орчны газар

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 4500000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-10-24

Товч тайлбар:

45 хүнд сургалт явуулсан

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020