“Хүнсний сүлжээний чанар, аюулгүй байдал” төсөл

Удирдагч: D.Nansalmaa

Хэрэгжүүлэгч баг: D.Nansalmaa, Ts.Soninhishig

Захиалагч: TIS

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2002-12-01

Товч тайлбар:

ЕХ–ны ТАСИС хөтөлбөрийн “Хүнсний сүлжээний чанар, аюулгүй байдал” төсөл /ХААИС, МУÈС, Франц, Бельгийн их сургуулиудтай хамтарсан/

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020