Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийн инженер техникийн ажилтнуудад зориулсан сургалт

Удирдагч: Д.Эрдэнэчимэг

Хэрэгжүүлэгч баг: А.Батмөнх,Н.Чулуунбаатар,Ө.Эсболд

Захиалагч: Эрдэнэт үйлдвэр

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 1800000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2008-05-13

Товч тайлбар:

Тус үйлдвэрийн инженер техникийн ажилтнуудын мэргэжил дээшлүүлэх сургалт явуулсан

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020