Уcaн xaлaaлтын тoгooны шинэ xийц зoxиoн бүтээx. / Ж.Цэен–Ойдов, С.Батмөнх, Т.Отгонбаяр. -УБ., 1990.

Удирдагч: С.Батмөнх

Хэрэгжүүлэгч баг: ДТҮЭХ

Захиалагч: ШУТС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 1990-11-23

Товч тайлбар:

Уcaн xaлaaлтын тoгooны  шинэ xийц зoxиoн бүтээx төслийн судалгааг дуусган тайланг хүлээлгэн өгсөн.

Хавсаргасан файл:
Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020